Bygga Zipline

Vi bygger varierande ziplines! Allt från lekplatser med 10 meter långa och 3% lutning till 1200 meter långa med parallella nedfarter och lutning på max 30% med hastighet över 180 km/h. Vi bygger alltid efter nationella och internationella standarder. 

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Första besöket

Vi gör en grovdesign och tittar på vilka möjligheter som finns i det aktuella området. Därefter får ni en första skiss, budgetkalkyl och beskrivning av leveransen. Allt för att ni ska få en så bra översikt som möjligt över vad etableringen innebär både ekonomiskt och praktiskt. Ska ni exempelvis söka finansiering är detta ett mycket bra material för vidare presentation. Vi kan leverera ziplines monterat i träd, stolpar eller i berggrund.

psy-icon-timeline-bw-pos

Byggperiod zipline

Vi bygger zipline enligt nationella och internationella standarder. Hur lång tid det tar för att montera ziplinen beror på olika faktorer såsom terräng, monteringsplats (träd, stolpar, berg) och övriga eventuella platsspecifika faktorer. Normalt tar det 1-2 veckor för att montera ziplinen. Därefter görs tester av linor/vajer, samt utbildning av driftsansvarig och avslutningsvis en inspektion av ett oberoende kontrollorgan. Från att beslutet att bygga är taget till dess att anläggningen är 100% klar bör man räkna med minst 2 månader.

hl-icon-places_by-bw-pos

Rutiner & utbildning av anställda

Enligt gällande standarder SS-EN 15567-1:2015 och SS-EN 15567-2:2015 finns det specifika driftskrav som även innefattar att driftsansvarig ska ha nödvändig kompetens för drift av anläggningen.

Högt & Lågt har utvecklat ett eget internkontrollsystem för drift av ziplines (och upplevelsebaserade tjänster) som ger dig som ska driva anläggningen en bra översikt över driftsrutiner med checklistor och instruktioner för olika funktioner. Handboken kan enkelt integreras och användas för andra aktiviteter som ingår i verksamheten. Vi tar även emot era anställda på studiebesök innan du startar din egen park. Detta ger användbara upplevelser innan du börjar själv. Vi kan också erbjuda erfarna instruktörer från oss som ett stöd i startfasen – vilket är mycket användbart etableringsfasen där mycket är nytt. Med andra ord – vi tar kvalitet och säkerhet på allvar och kommer att göra allt för att se till att besökare och verksamhetsansvarig får bästa möjliga upplevelse.

psy-icon-approval-bw-pos

Godkännande av oberoende kontrollorgan

Förutom gällande standarder SS-EN 15567-1:2015 och SS-EN 15567-2:2015, så omfattas denna typ av installationer även av “Förordningen om besiktning av tivolianordning (1993:1634)”. Vilket i korthet innebär att det krävs ett godkännande för drift av ett oberoende kontrollorgan för att få driva denna typ av anläggning samt tillräckliga ansvarsförsäkringar.

Rulla till toppen
Scroll to Top