Bygga Lekplats

Högt & Lågt erbjuder unika lekplatser där fokus i så stor utsträckning som möjligt är att bevara och ta tillvara den befintliga miljön. När vi bygger lekplatser använder vi befintliga träd eller sätter upp stolpar och mellan dessa bygger vi klätterhinder. Våra lekplatser uppmanar till klättring, balans, bemästring och äventyr och passar såväl stora som små. Designen blir mycket flexibel och utgår från era behov och önskemål och självklart kan vi designa in mer traditionella lekplatskomponenter såsom gungor och rutchkanor. Vi utgår från lekplatsstandarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177 för design och installation.   

Flexibilitet

Vi använder befintliga träd eller sätter stolpar och

mellan dessa bygger vi klätterhinder. Det gör att vi

kan utforma lekplatsen utifrån unika önskemål. Det

går även att välja tillval i form av andra lekplatsin-

stallationer såsom rutschkanor, gungor mm.

Kvalitét

Vi använder främst obehandlat kärnvirke av furu,

vilket har en levnadslängd på 10-20 år beroende på

klimatförhållandena på platsen. 85% av hindren på

lekplatsen består av trä.

En design - två utföranden

På bilderna ser du samma design på lekplats,  men byggda på olika sätt. I den vänstra byggs lekplatsen i befintliga träd och i den högra sätts stolpar i marken och därefter byggs lekplatsen upp.

Våra lekplatsutrustningar är solida och kan användas året runt oavsett väder. Dom är inte statiska och det ger spännande möjligheter, stimulerar fantasi och kreativitet. Alla lek- och sällskapsytor är designade och anpassade efter din målgrupps behov, såsom; skolor, förskolor, parker eller bostadsområden.

Vi bygger i naturliga och hållbara material och tar utgångspunkt i området du har.

 

  • Anläggningen utformas och utvecklas efter terräng, behov och budget
  • Enheterna kan byggas naturligt i träd eller i stolpar
  • Enheterna ger möjligheter att klättra, hänga, gunga och ha en zipline
  • Området blir en social mötesplats
  • Vi inspekterar gärna platsen men kan alternativt använda karta
  • Efter besiktningen upprättar vi skisser, elementlistor och offert
  • Vi bistår även med underhållsarbete, vidareutveckling av anläggningar och nödvändig dokumentation

Arbetsprocessen

Första besöket

Utifrån vår erfarenhet bedömer vi möjligheterna för olika typer av klätterinstallationer och hinder på just ditt område. Du får ett förslag på lösningar och aktuella hinder, tillsammans med ett erbjudande om komplett leverans. Det går även att lägga till andra lekparkskomponenter såsom gungor och rutschkanor. Detta ger dig en bra överblick över vad byggnationen av en lekplats kommer att innebära både ekonomiskt och praktiskt. Om du exempelvis behöver ansöka om finansiering är detta ett mycket bra grundmaterial. 

Byggperiod lekplats

Normalt tar det ca 1-3 veckor för installationen. Test av lekplatsen och utbildning av driftsansvarig utförs också. Från det att du bestämmer dig tills anläggningen är 100% klar tar det minst två månader.

Uppföljning och underhåll

Drift av lekplats kräver kontinuerlig uppföljning och utveckling. Vi är proaktiva och planerar inspektioner av parker, lekplatser och utrustning så att detta utförs årligen.

Ta kontakt med oss för mer information

Robin Ambell
VD & projektledare
+46 767 632 414
parksystem@hogtlagt.se

Referenser

Rulla till toppen
Scroll to Top