Bygga Hinderbana

Klätterkomponenterna för Högt & Lågt hinderbana skiljer sig från traditionella lekplatskomponenter.  De följer samma riktlinjer som för installationer av komponenter i klätterparker enligt SS-EN 15567-1: 2015.

 

I de fall klätterkomponenterna eller hindren är installerade för att användas utan säkring, används lekplatsstandarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177 som riktlinjer för installation. Vid byggnation av hinderbana anpassas hindren efter den valda platsens terräng och natur.  Utformningen kan till stor del jämföras med terrängbyggda anordningar som benämns som KlättrerDjungel.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Första besöket

Utifrån vår erfarenhet bedömer vi möjligheterna för olika typer av klätterinstallationer och hinder på just ditt område. Du får ett förslag på lösningar och aktuella hinder, tillsammans med ett erbjudande om komplett leverans. Detta ger dig en bra överblick över vad byggnationen av en hinderbana kommer att innebära både ekonomiskt och praktiskt. Om du exempelvis behöver ansöka om finansiering är detta ett mycket bra grundmaterial. 

Klätterinstallationerna i hindernbanan kan i utgångspunkt användas av barn från 4 års ålder under uppsikt av vuxen. Användning av hinderbanan för barn under 4 år rekommenderas normalt inte. Detta kan dock anpassas något beroende på typ av användning och plats.

psy-icon-timeline-bw-pos

Byggperiod hinderbana

Normalt tar det ca 1-3 veckor för installationen. Test av hinderbanan och utbildning av driftsansvarig utförs också. Från det att du bestämmer dig tills anläggningen är 100% klar tar det minst två månader.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Uppföljning och underhåll

Drift av hinderbanor kräver kontinuerlig uppföljning och utveckling. Vi är proaktiva och planerar inspektioner av parker och utrustning så att detta utförs årligen.

Scroll to Top