Äventyrsinstallationer

Högt & Lågt designar och bygger olika installationer för utmanande lek och hopp på hög höjd. Söker du aktiviteter som ger både familjer och företag möjligheten att utmana sig fysiskt och psykiskt, kan detta vara den perfekta lösningen för dig.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Första besöket

Vi gör en grovdesign och tittar på vilka möjligheter som finns i det aktuella området. Du får principskisser, en budgetkalkyl och en beskrivning av leveransen. Detta ger dig en bra överblick för vad anläggningen kommer att innebära både ekonomiskt och praktiskt. Om du till exempel behöver ansöka om finansiering är detta ett mycket bra grundmaterial. Processen kan jämföras med att bygga ett hus och få en skiss ritad av en arkitekt. Det utgör en bra grund för vidare arbete, budgetering och planering. När det gäller lokala regleringar och godkännanden för etableringen kan vi även hjälpa till i detta arbete om så önskas. 

psy-icon-info-bw-pos

Äventyrs Installationer

Vi levererar och bygger olika installationer för olika ändamål och användargrupper. Förutom några exempel som beskrivs nedan kan vi tillsammans hitta nya spännande lösningar och installationer anpassade till den enskilda kundens behov och önskemål.


Klättertorn

Vi bygger olika typer av klättertorn som kan användas i kombination med klätterparker eller som enskilda attraktioner. Vår senaste innovation är ett spektakulärt klättertorn i massivt trä, ett riktigt landmärke! Klättertornen kan byggas i olika storlekar och placeras både inomhus och utomhus.Tornen är vackra, operativt effektiva anläggningar med låga personalkostnader.


Fritt Fall

Idén bakom Himmelfallet, som byggdes på Høyt & Lavt i Vestfold, var att kunna ge samma upplevelse som en “basejumper” får på när de ska hoppa. Det finns olika alternativ för fritt fall-installationer, antingen som fristående attraktioner, i träd eller i kombination med multifunktionella torn och klätterbanor.


Nätpark

En nätpark är banor mellan små stugor där säkerhetssystemet är ett nät som är monterat i ett slutet system. Näten kan gå högt över marken och de kan monteras i träd eller i stolpar. Nätparken ger barn och vuxna möjlighet till ”fri lek” i hela nätparken eftersom det är utan en säkringsvajer. Därför skiljer sig nätparken avsevärt från en klätterpark i vilken du följer banor från början till slut.


För inspiration se Nett & Sprett i Norge

Rulla till toppen
Scroll to Top