Directions to the climbingpark in Karlstad

Here you find Högt & Lågt climbingpark in Karlstad:

You find us at:

Bomstadsvägen, 653 46 Karlstad