Integritetspolicy

Webbplatsen hogtlagt.se drivs av Högt & Lågt Sverige AB.

Högt & Lågt Sverige AB
Org.nr: 559167-1143

Vidablicksvägen 25
79590 Rättvik

Förfrågningar kring kakor, personuppgifter och GDPR-ärenden hanteras genom info@hogtlagt.se

Introduktion 

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den.  

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Högt & Lågt behandlar och skyddar personuppgifter som samlas in vid besök på vår hemsida och bokning av klättring i våra parker. Vidare beskriver denna policy hur personuppgifter samlas in, hur de används och hur de lagras. 

Högt & Lågt samlar endast in information som är nödvändig för att kunna fullfölja ändamålet om upprätta och underlätta avtal mellan Högt & Lågt och kund. 

Högt & Lågt sparar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja och underlätta avtalet mellan Högt & Lågt och kund, därefter raderas dessa, vanligtvis 1 gång per år efter säsongens avslut. 

Genom att samtycka till att vi använder kakor, i enlighet med villkoren i vår cookiepolicy, när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida. 

Insamling av personlig information 

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas: 

 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar. 
 • Information som du anger när du bokar biljetter på vår hemsida, till exempel din e-postadress. 
 • Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den. 
 • Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter. 
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata. 
 • All annan personlig information som du skickar till oss. 

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy 

Användning av din personliga information 

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande: 

 • Att administrera vår hemsida och verksamhet. 
 • Att anpassa vår hemsida åt dig. 
 • Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida. 
 • Att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida. 
 • Att skicka, bokningsbekräftelse, fakturor och påminnelser till dig och samla in betalningar från dig. 
 • Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften. 
 • Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt. 
 • Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan avregistrera dig om du inte längre önskar nyhetsbrev). 
 • Att skicka kundundersökningar och erbjudanden via e-post till dig efter ditt besök. 
 • Att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation). 
 • Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen). 
 • Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår verksamhet. 
 • Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier. 
 • Att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas och verksamhets användarvillkor, bokningsvillkor samt deltagarvillkor. 
 • Annan användning. 

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande. 

Utlämning av personlig information 

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. 

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt norska systerbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. 

Vi kan utlämna din personliga information: 

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag. 
 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden. 
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken). 
 • Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja. 
 • Till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen. 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy. 

Internationell dataöverföring 

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. 

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien. 

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt. 

Bevarande av personlig information 

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. 

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena: 

 • Vi kommer vanligtvis att radera personuppgifter årligen, efter säsongens slut. 

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter; 

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, 
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden, 
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken). 

Din personliga informations säkerhet 

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. 

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. 

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi. 

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet. 

Ändringar 

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.  

Dina rättigheter 

Du kan be oss att ge dig, eller radera all personlig information vi har om dig, tillhandahållande/raderande av sådan information kommer att omfattas av följande: 

Du uppvisar lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har vidimerats av minst 1 person. Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. 

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. 

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål. 

Tredje parts hemsidor 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis. 

Uppdatering av information 

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras. 

Läs mer om vår cookie policy och möjliga integritets-inställningar här: