Banorna är indelade i svårighetsgrader med färgkoder, precis som i en skidanläggning. Graderingen börjar med orange, som är den enklaste banan. Därefter följer grön, mörkgrön och blå. Röd är den svåraste banan. Det är ingen åldersgräns om barn klättrar med en vuxen, men du ska vara minst 80 cm för att klättra på orange bana. minst 110 cm för grön bana och minst 140 cm för blå/röd bana.

Vi söker
nya destinationer
att etablera oss på.

LÄS MER

Öppna en park
eller en annan typ av äventyrsaktivitet på er destination!

LÄS MER